Wij zijn ook te vinden op facebook

Blijf in je Kracht, daar wordt je sterker van!

Blijf in je Kracht is een gezamenlijk project van 1e lijns zorgverleners, welzijnswerkers van Renkum voor Elkaar, vrijwilligers, mantelzorgers,
Gemeente Renkum en iedereen die regelmatig in contact komt met senioren in de dorpen van de gemeente Renkum.

Ik wil meedoen

Signaleren Zij vormen een signalerend netwerk rondom senioren en willen u ondersteunen bij het zo lang mogelijk comfortabel thuis blijven wonen! Merkt u dat u krachten afnemen, weinig aandacht voor uw voeding hebt, weinig beweegt of de deur niet zo snel meer uitgaat? meldt u aan! U wordt vervolgens gebeld voor een 1e kennismakingsafspraak. Samen kijken we of het voor u zinnig is om mee te doen in Blijf in je Kracht. Als dat zo is worden er 2 vervolgafspraken gemaakt.

Een afspraak om te kijken en te meten hoe u er voorstaat op het gebied van voeding, beweging en meedoen in de maatschappij. De volgende afspraak krijgt u een advies over deze onderwerpen met als doel dat u zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Deze adviezen bestaan veelal uit voedingsadviezen en beweegadviezen die u het liefst zelfstandig uitvoert.

Retirement Home

Als er lichamelijke beperkingen zijn is het soms nodig om u op gang te helpen met bewegen in de fysiotherapiepraktijk. Daarnaast krijgt u een voucher (tegoedbon) uitgereikt voor een aantal gratis activiteiten waaraan u deel kunt nemen.

Een half jaar en een jaar na de start roepen we u opnieuw op om te kijken naar uw vorderingen. Deelname aan Blijf in je Kracht is helemaal gratis als u aanvullend verzekerd bent!!!

Garden

We proberen er met elkaar voor te zorgen dat we oudere mensen vitaal houden.

Renkum / Heelsum

In de Gemeente Renkum wonen we met een bovengemiddeld aantal oudere mensen. Met zijn allen worden we ouder, blijven we actiever en zijn we ons meer bewust van de manieren waarop dit kan. Veel hulpverleners en vrijwilligers, maar ook ouderen zelf hebben zich ingezet voor het project "Blijf in je Kracht!"

Ik wil meedoen

 

Gelukkig - Blijf in je kracht

Voeding, Beweging en Meedoen.

Blijf in je Kracht

Wij zijn trots op

Stichting Agis

0e lijn

 • Ouderen klankbordgroep
 • Renkum voor Elkaar
 • Sport- en Beweegteam Gemeente Renkum
 • GoldenSports
 • Hulpdienst voor Elkaar
 • De Zonnebloem
Gemeente Renkum

1e lijn

 • Huisartsen Renkum, Heelsum, Doorwerth, Oosterbeek en Wolfheze
 • Dietisten
 • Apotheken
 • De Huidtherapeuten
 • Fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken
 • Fysiotherapie de Waag (initiatiefnemer: Mw. I.W. Blom)
 • Fysioteam Renkum
 • FysioFitActief
 • Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth
 • Fysiocare Oosterbeek
 • Bekkenfysiotherapie Heelsum
 • Fysiotherapie Jeroen Koenders
 • Oefentherapie Renkum
 • Wijkverpleging
 • Ergotherapie
 • Podotherapie
 • Logopedie
De Waag

En verder...

 • Mw. H.J Weeda (stuurgroep lid)
 • Gemeente Renkum/Sociaal Loket
 • ROS: MURA Zorgadvies
 • WUR