Wij zijn ook te vinden op facebook

Wilt u meer informatie?

Blijf in je Kracht!!!

We proberen er met elkaar voor te zorgen dat we oudere mensen vitaal houden waar dit kan:

 • zien als iemand een moeilijke periode heeft…
 • zien als iemand door omstandigheden achteruit gaat…
 • zien als iemand slecht eet…
 • zien als iemand vereenzaamt...
 • zien als iemand niet meer durft of kan bewegen

Kortom: ogen overal

We gaan proberen om zo veel mogelijk te voorkomen ( dat iemand achteruit gaat) en zo min mogelijk te genezen ( als iemand al achteruitgegaan is).

Dit kunnen we alleen met elkaar!

Samen proberen waar mogelijk de oudere en kwetsbare mensen in hun kracht te houden!


Huisartsen van Renkum en Heelsum

Alle huisartsen in Renkum en Heelsum ondersteunen dit project van harte.

 • Dhr. A van Andel
 • Dhr. B.Boon
 • Mw. J. Jol
 • Dhr. S.Kies
 • Mw. J.Louwers
 • Mw. H. van der Poorte
Waar moet u zijn voor vragen over: Blijf in je Kracht!! Coördinator 06-53639596 Voeding: Voeding in de Praktijk 06-11070961 Beweging en meedoen: Huis van Renkum 0317-844958
Gelukkig - Blijf in je kracht

Voeding, Beweging en Meedoen.

Blijf in je Kracht

Wij zijn trots op

Taking care of disabled

0e lijn

 • Ouderen klankbordgroep
 • Huis van Renkum ("dorphuis") Renkum voor Elkaar
 • Sport- en Beweegteam Gemeente Renkum
 • Sporttwist
 • Buurtdiensten
 • Hulpdienst voor Elkaar
 • De Zonnebloem
Disability

1e lijn

 • Huisartsen Renkum/Heelsum (vertegenwoordigd door: Mw. H. van der Poorte, Dhr. A.van Andel en Mw. J.G. Louwers) de POH' s ouderenzorg
 • Diëtisten "Voeding in de Praktijk"
 • Apotheek Renkum
 • De Huidtherapeuten
 • Fysiotherapie de Waag (initiatiefnemer en kartrekker: Mw. I.W. Blom)
 • Fysioteam Joop Cobussen
 • Bekkenfysiotherapie Heelsum
 • Fysiotherapie Jeroen Koenders
 • Oefentherapie Renkum
 • Wijkverpleging (Buurtzorg 1,2 en 3, Opella, StMG)
 • Ergotherapie aan huis
 • Podotherapie Podo Gelderland
 • Tandartsen Bruins & Visser, Tandartspraktijk Uilenberg en de Gelderse Poort
 • Logopedie Wilma de Vries
Checkup

En verder...

 • Mw. H.J Weeda (voorzitter)
 • Gemeente Renkum/Sociaal Team
 • MURA Zorgadvies
 • WUR: Anouk Boudewijn